Ljudski resursi


HR je ključ za uspeh kompanije i ima ulogu u razvoju, osnaživanju i promeni kulture jedne organizacije.

 

Glavni ciljevi podrske kompanijama i pojedincima koje pruza JBAS su :

  • Razvoj radne snage (ljudski kapital)

  • Pružanje podrske ekspatima

  • Analize i potraga kvalifikovanog osoblja za investitore i poslodavce

  • Stvaranje okruženja i rada na bazi rezultata i podsticanja kreativnosti i inovativnosti

  • Privlačenje lidera i kompetencija

  • Kreiranje plana programa obuke za zaposlene po specificnim potrebama poslodavaca

  • Sprovođenje letnje prakse

  • Priprema i sprovođenje strategije za privlačenje radne snage za kompanije