Investiranje

JBAS pruža odgovarajuće informacije i pomoć stranim investitorima kako bi ostvarili uspeh na inostranom tržištu


Srbija ima veliki strateški i regionalni značaj i privlači preko 34 milijarde evra stranih direktnih investicija (SDI) od 2007. godine. Ovo svedoči o trendu da u poslednjih nekoliko godina strane kompanije, prepoznaju Srbiju kao obećavajuću destinaciju za investiranje. Toyo Tires je 2019. uložio oko 400 miliona evra, dok se predviđa da Nidec od 1,5 milijardi evra namenjenih za evropske fabrike, više od polovine priloži Srbiji. Poslovna klima u Srbiji je stabilna, srpsko tržište inovativno i nudi dobru osnovu za unapređenje poslovanja kompanija.

 

Prema najnovijem izveštaju „IBM Global Location Trends 2020“, Republika Srbija je lider po broju otvorenih radnih mesta kroz projekte stranih direktnih ulaganja u 2019. godini.

 

Od ukupno 141 zemlje, Srbija je prema Indeksu globalne poslovne konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma iz 2019. godine bila na 72. mestu.

 

Najveći strani investitori u Srbiji su Nemačka, Italija, Austrija i Amerika, a saradnja sa Japanom, iako skromna, ima veliki potencijal da se razvije u budućnosti.

 

BIZNIS PODRŠKA

 • Konsalting u vezi ulaska na tržište Srbije – istraživanje tržišta, proizvoda, konkurencije

 • Konsultantska podrška za aktivnosti izvoznog marketinga (analiza tržišta, izrada marketing plana, promocije...)

 • Konsultantska podrška za unapređenje izvoznih sposobnosti

 • Traženje partnera i saradnika, odgovarajućih organizacija i institucija

 • Pomoć pri uspostavljanju kontakata sa potencijalnim partnerima u okviru članstva

 • Posredovanje između kompanija, institucija, organizacija

 • Usluge marketinga – pojačanje vidljivosti prisustva u Japanu i Srbiji (pres)

 • Logistička podrška za delegate/predstavnike

 • Podučavanje o biznisu - organizacija treninga i kurseva sa ekspertima

 • Inovacije / startup povezivanje sa Japanom

 • Aktivnosti podrške izvozu i novim investicijama


 

DOGAĐAJI I PROMOCIJE

 • Organizacija događaja u saradnji sa članovima i za članove

 • Događaji u saradnji sa drugim institucijama u Srbiji

 • Organizacija seminara i konferencija

 • Organizacija stručnih radionica, treninga, biznis networking događaja, vebinara, prezentacija, promocija, panela

 • Organizacija studijskih putovanja i poseta japanskim kompanijama, lokalnim vlastima, univerzitetima, naučno -tehnološkim parkovima, start -up centrima, centrima za razvoj poslovanja, uz mogućnost edukacije i informisanja o najnovijim tehnologijama u Srbiji

 • Promocija brenda i proizvoda – planiranje i organizovanje događaja sa ciljnom grupom koja odgovara kompaniji/organizaciji članici

 • Podrška, učešće i predstavljanje kompanije tokom preduzetničkih misija

 • Pozivi za učešće u regionalnim poslovnim i partnerskim događajima putem naše poslovne mreže

 • Redovno organizovanje društvenih i poslovnih događaja povodom japanskih praznika


 

OSTALO

 • Povezivanje članova sa državnim i međunarodnim institucijama

 • Pomoć u rešavanju aktuelnih problema kroz debate i okrugle stolove

 • Ekonomski i pravni saveti u vezi sa poslovanjem na srpskom tržištu

 • Pravno savetovanje

 • Prioritetni pristup našim profesionalnim obukama

 • Redovno obaveštavanje o aktivnostima i pozivanje na sve događaje u organizaciji JBAS-a (seminari, predavanja, konferencije, komorske večeri...)

 • Strategije, događaji i aktivnosti sa srpskih i japanskim institucijama, agencijama i nevladinim organizacijama

 • Turistička razmena i promocija

 • Međunarodni projekti i aktivnosti (JICA, Jetro, JCCI, EU)

 • Organizovanje kurseva obuke sa kompanijama članicama i/ili obrazovnim institucijama i specijalizovanim kompanijama iz Srbije, Evrope i Japana (mehatronika, automatizacija, dualno obrazovanje, univerziteti)