Internacionalizacija

JBAS pruža kompanijama personalizovanu podršku kako bi proširili svoje međunarodno poslovanje


Sa današnjom globalnom ekonomijom internacionalizacija postaje sve potrebnija i korisnija za kompanije.

 

U doba intenzivnog kretanja kapitala, sve veći broj kompanija uviđa značaj izlaska na inostrano tržište. Neke od beneficija internacionalizacije su:

 • Povećanje broja potencijalnih novih klijenata

 • Veće šanse za ostvarivanje međunarodne saradnje i učešće u međunarodnim ekonomskim tokovima

 • Mogućnost poslovnog rasta i rasta prihoda razvojem kompanije, novih proizvoda i usluga

 • Mogućnost za jačanje kapaciteta - poboljšavanje znanja, veština i stručnosti

 • Manja zavisnost isključivo od tokova jednog tržišta

 • Uvećanje značaja i prepoznatljivosti brenda

 • Izdvajanje u odnosu na konkurente koji nisu prisutni na međunarodnom tržištu

 • Pristup prilikama i stranim investicijama, koje možda ne postoje u matičnoj zemlji (uglavnom uz podsticaje koje vlada nudi)


 

JBAS vam može pomoći da vaše poslovanje dovedete na međunarodni nivo, pružanjem sledećih usluga:

 • Analiza potencijalnih benefita i rizika internacionalizacije

 • Istraživanje tržišta – prikupljanje podataka o osnovnim pokazateljima stanja na tržištu

 • Podrška, posredovanje i savetovanje tokom procesa internacionalizacije

 • Formulisanje strategije internacionalizacije i razvoj plana ekspanzije internacionalizacije

 • Organizacija treninga i aktivnosti značajnih za proces internacionalizacije srpskih i japanskih kompanija

 • Pomoć kompanijama u inostranstvu

 • Članovi imaju prioritet kada alijansa preporučuje japanskim firmama partnere u Srbiji

 • B2B sastanci sa potencijalnim lokalnim partnerima

 • Pomoć pri učešću u privrednim sajmovima i privrednim manifestacijama

 • Koordinacija angažmana na visokom nivou sa lokalnim, vladinim zvaničnicima i predstavnicima radi zalaganja za najbolje uslove

 • Pomoć oko propisa, programa ili aktivnosti u vezi sa postojećom i potencijalnom trgovinom i investicijama


 

Naša najznačajnija referenca su naše članice kao i činjenica da smo jedna od ino-platformi JCCI.