Srbija


Republika Srbija ima modernu privredu koja prati model slobodnog tržišta. Jedna je od najatraktivnijih svetskih lokacija za investiranje zbog optimalnog geografskog položaja, visoko kvalifikovane radne snage i konkurentnih operativnih troškova. Vodeći investitori koji su odabrali Srbiju su uspešne kompanije poput: Hitachi, Itochu, Japan Tobacco International, Kansai Paint Group, Mitsubishi Corporation, Nidec, NTT Corporation, SRA Holdings, Takenaka, Toyo Tires, Yazaki i druge. Već nekoliko godina predstavlja bazu investicionih lokacija i nalazi se na samom vrhu Centralne i Istočne Evrope po broju direktnih stranih investicija.

 

Srbija nudi povoljne poreske stope, uključujući podsticaje za nove investitore. Niska poreska stopa, kao što su porez na dobit korporacija od 10%, koja spada među najniže u Evropi.

Prema predviđanjima MMF-a očekuje se privredni rast u Srbiji od oko 5%. Zbog primetnog trenda rasta, Srbija svake godine privlači sve više investitora, od proizvodnih delatnosti do uslužnih kompanija koje odavde pokrivaju region, Evropu ili treće države uključujući Afriku.

 

Najveći sektor srpske privrede je sektor usluga, koji obuhvata oko 60% BDP. Potom sledi industrijski sektor sa oko 20% BDP i poljoprivredni sektor sa oko 20 % učešća u BDP. Zvanična valuta Srbije je dinar (RSD).

 

Srbija se jednim delom prostire u jugoistočnoj Evropi – na Balkanskom poluostrvu (75% teritorije) a drugim delom u srednjoj Evropi – u Panonskoj niziji, (25% teritorije) zauzimajući ukupnu površinu od 88.407 km2. Srbija ima ukupno 7.120.666 stanovnika, od kojih glavni grad, Beograd sa okolinom, ima 1.639.121 stanovnika. U sastavu Republike Srbije se nalaze dve autonomne pokrajine: Vojvodina i Kosovo i Metohija.