Ko smo


Japanska poslovna alijansa u Srbiji je samostalno, dobrovoljno i neprofitno udruženje osnovano sa ciljem unapređenja saradnje između Japana i Republike Srbije, kroz razvoj privrednih i kulturnih odnosa ovih zemalja, a radi postizanja zajedničkih interesa njegovih članova.
JPAS je prepoznata kao referentna tačka Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI).

 

NAŠ CILJ

Naš glavni cilj je zaštita interesa i promocija japanske poslovne zajednice u Srbiji, kako japanskih kompanija, tako i srpskih kompanija koje blisko sarađuju sa japanskim kompanijama. Ovaj cilj ostvarujemo kroz promociju japanske poslovne kulture i vrednosti, pružanje podrške u ostvarivanju poslovnih kontakata i saradnju između japanske i srpske poslovne zajednice, kao i kroz intenziviranje uključivanja japanske poslovne zajednice u kreiranje i unapređenje uslova poslovanja u Republici Srbiji. Krajnji cilj je pružanje podrške u intenziviranju trgovinske i investicione saradnje dve zemlje.

 

Japanska Poslovna Alijansa u Srbiji pruža svojim članicama okvir za razmenu ideja, iskustava i povezivanje i pruža podršku u ostvarivanju uspešnog poslovanja.

Japanske kompanije u Srbiji su viđene kao jedan od najboljih poslodavaca na lokalnom tržištu. O dugoročnom karakteru i pouzdanosti njihovih projekata svedoči podatak da je kroz samo 4 projekta japanskih kompanija ostvareno preko 7000 radnih mesta u Srbiji. Japanski investitori doprinose transferu tehnologije i podizanju nivoa profesionalnosti radne etike u Srbiji. U regionu Zapadnog Balkana Srbija se istakla kao najznačajniji partner i dobar domaćin Japana, posebno zahvaljujuci tradicionalno dobrim odnosima dve zemlje. Ovome je doprineo i položaj Srbije kao povoljne investicione destinacije za pristup tržištima Evropske unije i Rusije, snažna tradicija industrijske proizvodnje, kao i podrška Vlade Republike Srbije stranim direktnim investicijama.

 

ČIME SE BAVIMO ?

Japansku poslovnu alijansu čine njene članice, kojima udruženje u saradnji i koordinaciji sa Ambasadom Japana u Srbiji, JICA i Jetro, pruža direktnu podršku u poslovanju, daje okvir za razvoj ideja, razmenu iskustava i omogućava povezivanje sa brojnim kompanijama i institucijama u Srbiji, regionu i Japanu.

 

Pored ovoga, JBAS takođe:

  • Sprovodi brojne aktivnosti usmerene na podršku kompanijama pri prilagođavanju svog biznisa savremenim uslovima digitalnog poslovanja

  • Promoviše modernu japansku poslovnu kulturu i tradiciju, te obezbeđuje ekonomsku osnovu za dalji razvoj malih i srednjih preduzeća. To uključuje napore ka jačanju biznis kulture (Kaizen), promociji inovacija u menadžmentu i pristup ljudima, proizvodima, finansijama i informacijama

  • Sprovodi istraživanja i studije o ključnim pitanjima kao što su ekonomske mere, politike malih preduzeća, poreski sistem, finansije, ekonomski propisi, globalno okruženje, administrativne i fiskalne reforme, pitanja rada i posebno međunarodni odnosi

 

Osim direktne podrške članicama, naše aktivnosti između ostalog uključuju:

  • Organizovanje događaja za poslovno umrežavanje

  • Promovisanje internacionalizacije u Japanu, Srbiji i širem regionu

  • Jačanje podrške internacionalizacije kompanijama, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima

  • Jačanje veza sa drugim japanskim organizacijama i institucijama

  • Promovisanje liberalizacije trgovine i ulaganja, kao i zaključivanje sporazuma o slobodnoj trgovini i ekonomskom partnerstvu

  • Promovisanje saradnje i razmene sa JCCI u Japanu

  • Promovisanje boljeg razumevanja internacionalizacije

 

Preuzmi

 

JBAS Statut

Prijava za članstvo

JBAS Pristupnica

 

Pogledaj sva dokumenta