JCCI


Japanska privredno-industrijska komora (JCCI) je mreža sveobuhvatnih lokalnih ekonomskih organizacija koju čine predstavnici preko 1,25 miliona članica širom zemlje, obuhvatajući sve, od velikih i srednjih korporacija do malih preduzeća i samostalnih preduzetnika.

 

Kao posrednik između privrede i institucija, JCCI, u saradnji sa 515 lokalnih CCI -ja širom zemlje, posvećen je podršci preduzećima, njihovim zaposlenima i zajednici.

 

O trgovačko-industrijskim komorama

Prva trgovačko -industrijska komora u Japanu osnovana je marta 1878. godine u Tokiju. Komore su kasnije osnovane u drugim gradovima, a 1892. godine petnaest komora se okupilo da formiraju Federaciju trgovačko -industrijskih komora. Ova organizacija je 1922. godine promenjena u Japansko -trgovinsku i industrijsku komoru (JCCI). Danas praktično svi veliki japanski gradovi imaju privrednu komoru. 515 privrednih komora čine veliku nacionalnu organizaciju sa 1,25 miliona članova od marta 2015. Komore u Japanu imaju status korporacija sa posebnim statusom. Oni su stvoreni i upravljaju prema posebnom vladinom zakonu koji se naziva Zakon o privrednim komorama. Japanske privredne komore imaju sledeće karakteristike:

  • Regionalni, sa po jednom komorom za svaki grad.

  • Sastoji se od velikih i malih kompanija u svakoj industriji.

  • Javni, neprofitni i nepolitički.

  • Međunarodni, sa istom strukturom kao i komore u drugim zemljama.

 

Privredna komora Japana je centralna organizacija kojoj pripadaju sve lokalne privredne komore. Kao lider u ekonomskim krugovima, JCCI predstavlja lokalne komore predstavljajući svoje sugestije vladi i drugim telima i pomažući u njihovoj implementaciji. JCCI takođe igra važnu ulogu u širenju informacija o vladinim politikama i programima, te u promociji projekata širom zemlje.