Članstvo

Od svog osnivanja JBAS stvara nove poslovne prilike između Srbije i Japana, povezuje eksperte, i neguje zajedničke vrednosti


Pridruživanje JBAS -u znači pridruživanje porodici japanskih kompanija sa zajedničkim interesom za unapređenje poslovnih odnosa Republike Srbije i Japana kao i preko 1,25 miliona članica JCCI u Japanu koju čine kako velike korporacije, tako i mala i srednja preduzeća.

 

Pogodnosti od članstva u JBAS-u:

  • Studije tržišta, organizovanje sastanaka B2B, digitalni marketing

  • Ekskluzivan pristup događajima

  • Organizovanje konferencija za štampu, promocije i predstavljanja proizvoda

  • Posebna podrška poslovanju: studije tržišta, plasmana proizvoda, prezentacije